Sommarsjö

Minnestelegram

 

Minnestelegram är en hälsning till de närstående. Det lämnas till dem i samband med begravningen. Ofta läses hälsningen upp under minnesstunden. I dödsannonsen anges ibland önskemål om gåvor till viss fond/ändamål.

Till begravningar i Luleå anordnade av oss

1. I första hand beställer Du via vår hemsida. Det är helt avgiftsfritt och det går oftast att beställa ända fram till kl. 08.00 dagen för begravningen.

Klicka på Beställa telegram (Luleå)  för att beställa.

2.  Du kan även beställa minnestelegram (mot avgift) per telefon eller personligt besök hos oss på Luleå Begravningsbyrå. Vi vill ha Din beställning senast kl. 15 vardagen före begravningen. Vi tar ut en avgift på 70 kr för att vi skriver ut och levererar minnestelegram. Vi förmedlar inga gåvor (men anger på telegrammet den fond/ändamål du tänker skänka till), utan Du sätter själv in gåvan direkt på angivet Plus- eller bankgironummer. Vi tillhandahåller förtryckta Plus- eller bankgiroblanketter. Vill du att vi skickar hem inbetalningskort till dig, tar vi en avgift på 80 kr för porto och omkostnader.

Till övriga begravningar i och utanför Luleå

1. I första hand beställer Du minnestelegram och skänker en gåva direkt hos många fonder  via Internet. Du kan använda Frivilligorganisationernas Insamlingsråds portal eller Cancerforskningsfonden Norrland vid Universitetsjukhuset i Umeå, om Du tänkt Dig den fonden.

2. I andra hand beställer Du hos en begravningsbyrå på orten där begravningen är. Vilken byrå det är hittar Du ofta via dödsannonsen.

3. I tredje hand kan Du även beställa minnestelegram per telefon eller personligt besök hos oss på Luleå Begravningsbyrå. Vi vill ha Din beställning senast 3 vardagar före begravningen. Vi tar ut en avgift på 70 kr (Luleå) resp. 80 kr (övriga orter) för att vi skriver ut och levererar minnestelegram. Vi förmedlar inga gåvor (men anger på telegrammet den fond/ändamål du tänker skänka till), utan Du sätter själv in gåvan direkt på angivet Plus- eller bankgironummer. Vi tillhandahåller förtryckta Plus- eller bankgiroblanketter.